Example Frame


نمونه ای از عملکرد واحد اجرائیات شهرداری
قدردانی از پرسنل محترم آتش نشانی شهرداری تیران
مدیرکل محترم مدیریت بحران استان از پرسنل آتش نشانی قدردانی کرد.
تبریک سال نو
در موسم شکفتن ایمان و آزادگی بر شاخسار جان خلایق، خدای منان را بار دیگر...
استقبال از نوروز
رنگ آمیزی معابر شهر
در آستانه سال نو معابر و جداول شهر رنگ آمیزی شد


اوقات شرعی
جمعه, 5 ,اردیبهشت 1393