بازدید میدانی از پروژه های در دستور کار شهرداری تیرانphoto_2022-01-20_18-40-05.jpg

به گزارش واحد روابط عمومی شهرداری تیران، در پی مطالبات شهروندان عزیز ، جهت پیگیری پروژه های در دستور کار شهرداری تیران ، امروز با حضور مهندس حجتی شهردار ، اعضای شورای اسلامی شهر و مدیران شهری شهرداری تیران، از پروژه های سطح شهر شامل:

پل ورودی شرقی

اصلاح هندسی میدان هنر (بهزیستی )

پروژه جاده تیران به سامان

روند ساخت حمام عمومی شهر

اصلاح هندسی ورودی های شهرک شهید باهنر

جدول گذاری بلوار امام علی

بازدید از مساکن مهر مشاغل آزاد

محل احداث باغ بانوان

بازدید میدانی به عمل آمد.

در این بازدید،موانع و مشکلات پروژه ها بررسی شد تا در جلسات شورا و شهرداری و کمیسیون ها به آنها پرداخته شود.
photo_2022-01-20_18-40-06.jpg


photo_2022-01-20_18-40-07 (2).jpg


photo_2022-01-20_18-40-07.jpg


photo_2022-01-20_18-40-08.jpg


photo_2022-01-20_18-40-09.jpg


photo_2022-01-20_18-40-10.jpg


photo_2022-01-20_18-40-12 (2).jpg


photo_2022-01-20_18-40-12.jpg


photo_2022-01-20_18-40-13 (2).jpg


photo_2022-01-20_18-40-13.jpg

تعداد بازديد کنندگان:274