جلسه پرسش و پاسخ مدیران شهری با مردم شهر تیران

photo_2022-01-19_18-34-26.jpg

به گزارش واحد روابط عمومی شهرداری تیران، مهندس حجتی شهردار تیران ، اعضای محترم شورای اسلامی شهر وتنی چند از مدیران شهری شهرداری تیران در جلسه پرسش و پاسخ با مردم شهر تیران واقع درمسجد سید حضور یافتند.


تعداد بازديد کنندگان:203