بازدید مهندس حجتی شهردار تیرانphoto_2022-01-12_19-04-03.jpg


به گزارش واحد روابط عمومی شهرداری تیران، مهندس حجتی شهردار تیران به همراه مسئول خدمات شهری شهرداری ازخدماتی نظیر جوان سازی پرچین های بلوار شهیدبهشتی شرقی، نظافت شهر و رفت و روب کوچه و خیابانها ،زیرسازی و آماده سازی ترمینال مینی بوس رانی کرون  و مراحل  احداث استخر آبگیری واحد آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تیران بازدید بعمل آوردند.


photo_2022-01-12_19-03-18.jpg

photo_2022-01-12_19-04-57.jpg


photo_2022-01-12_19-05-25.jpg
تعداد بازديد کنندگان:166