دیدار فرمانده نیروی انتظامی شهرستان با مهندس حجتی شهردار تیران

photo_2021-12-13_12-37-29.jpg

به گزارش واحد روابط عمومی ،سرهنگ بهرام پور فرمانده محترم نیروی انتظامی شهرستان و تنی چند از پرسنل محترم نیروی انتظامی با حضور در دفتر مهندس حجتی شهردار تیران انتصاب ایشان را به سمت شهردار تیران تبریک گفتند.