جلسه و بازدید جمعیت مطالبه گران ولایت مدار شهرستان تیران وکرون با مهندس حجتی شهردار تیران

photo_2021-12-05_14-22-18.jpg
جلسه و بازدید جمعیت مطالبه گران ولایت مدار شهرستان تیران وکرون با مهندس حجتی شهردار تیران
تعداد بازديد کنندگان:304