جلسه کارگروه کنترل جمعیت سگهای بلاصاحب

photo_2021-12-02_12-54-20.jpg

به گزارش روابط عمومی شهرداری تیران ، جلسه کارگروه کنترل جمعیت سگهای بلاصاحب در روز پنج شنبه مورخ ۱۴۰۰/۹/۱۱ در محل شهرداری تیران  تشکیل شد.

در این جلسه با توجه به افزایش تعداد سگها و ایجاد مزاحمت برای شهروندان و ایجاد آلودگی محیطی در سطح شهر جهت زنده گیری و جمع آوری سگهای بلاصاحب تصمیماتی اتخاذ گردید.

تعداد بازديد کنندگان:305