زیرسازی میدان معلم جهت نصب چراغ های راهنمایی و رانندگی

photo_2020-12-24_20-36-11.jpg

به گزارش واحد روابط عمومی شهرداری تیران زیرسازی میدان معلم جهت نصب چراغ های راهنمایی و رانندگی بر اساس مصوبه شورای محترم ترافیک شهرستان انجام شد.


تعداد بازديد کنندگان:368