اجرای طرح پارک ساعتی در محدوده شهر

photo_2020-12-24_11-23-24.jpg
با عنایت به مصوبه شورای محترم ترافیک شهرستان و جهت بهبود عبور و مرور شهری از تاریخ ۹۹/۱۰/۶ طرح پارک ساعتی در محدوده شهر تیران اجرا میگردد
تعداد بازديد کنندگان:348