اطلاعیه سهام عدالت

download.jpg

 

به اطلاع شهروندان گرامی میرساند:

جهت جلوگیری از از تضییع حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته دارای سهام عدالت و کلیه ذینفعان که روش غیر مستقیم را انتخاب نموده اند ،در اولین فرصت صرفا با مراجعه به سایت سجام و یا دفاتر خدمات الکترونیک دولت نسبت به تکمیل اطلاعات در سامانه و احراز هویت خود اقدام نمایند
تعداد بازديد کنندگان:359