توزیع لاستیک دولتی بین رانندگان تاکسی شهر تیران

photo_2020-11-25_21-16-21.jpg

به گزارش واحد روابط عمومی شهرداری ، با پیگیری سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری تیران و مساعدت اداره صنعت ؛ معدن و تجارت شهرستان تیران و کرون در مورخ ۹۹/۹/۵حواله  دو حلقه لاستیک دولتی به ازاء هر دستگاه خودرو تحویل رانندگان محترم تاکسی شهر تیران قرار گرفت.


تعداد بازديد کنندگان:359