آگهی مناقصه . مطالعه بافت فرسوده و تاریخی شهر تیران با مساحت حدود 32 هکتار و تهیه پروژه اجرایی و همچنین تهیه سند چارچوب برنامه ریزی محدوده ها و محلات نیازمند باز آفرینی شهر تیران
19 بهمن 1396

2960589- 001.jpg

صفحه بعدی 1 2 3 صفحه قبلی
تعداد بازديد کنندگان:205