پرسنل شهرداری
5 تير 1397

معاون شهردار

مهدی حلوانی

مدرک تحصیلی:  کارشناس مدیریت دولتی

تلفن تماس : داخلی 207

IMG_3091.JPG 

*********************************************************************

ذیجساب و مسئول امور مالی

حمید رضا امینی

مدرک تحصیلی:  کارشناس حسابداری

تلفن تماس : داخلی 202

IMG_7501.JPG

*********************************************************************

کارپرداز

حسین مرادیان

مدرک تحصیلی:  دیپلم

تلفن تماس : داخلی 203

IMG_3168.JPG 

*********************************************************************

جمعدارو امین اموال

رضا واعظ

مدرک تحصیلی:  کارشناس ارشد مهندسی نرم افزار

تلفن تماس : داخلی 204

IMG_3137.JPG 

*********************************************************************

مسئول آی تی

مسعود نقد علی

مدرک تحصیلی:  کارشناس ارشد فناوری و اطلاعات

تلفن تماس : داخلی 205

 IMG_3132.JPG

*********************************************************************

مسئول فنی و عمران

امیر آذین

مدرک تحصیلی:  مهندسی عمران

تلفن تماس : داخلی 108

IMG_3067.JPG 

*********************************************************************

مسئول عمران

محمد خدایی

مدرک تحصیلی:  مهندسی عمران

تلفن تماس : داخلی 208

 IMG_3222.jpg

*********************************************************************

عمران

یوسف سلمان زاده

مدرک تحصیلی:  مهندسی عمران

تلفن تماس : داخلی 208

 IMG_3121.JPG

*********************************************************************

مسئول حراست

سید محمد علی درخشانی

مدرک تحصیلی:  کارشناس ارشد فلسفه

تلفن تماس : داخلی 110

IMG_3115.JPG 

*********************************************************************

مسئول نوسازی

ناصر جعفری

مدرک تحصیلی:  کارشناس شهرسازی

تلفن تماس : داخلی 211

IMG_3172.JPG 

*********************************************************************

مسئول شهر سازی

عباس ثابتی

مدرک تحصیلی:  کاردانی روابط عمومی

تلفن تماس : داخلی 206

 IMG_3096.JPG

*********************************************************************

دبیر کمیسیون عالی سرمایه گذاری و کارشناس شهرسازی

ابراهیم شجاعی

مدرک تحصیلی:  کارشناس ارشد شهرسازی

تلفن تماس : داخلی 300

IMG_3209.JPG 

*********************************************************************

شهر سازی

قاسم خدایی

مدرک تحصیلی:  کارشناس حسابداری

تلفن تماس : داخلی 206

IMG_3108.JPG 

*********************************************************************

شهرسازی

مجید یوسفی

مدرک تحصیلی:  کارشناس شهرسازی

تلفن تماس : داخلی 206

IMG_3103.JPG 

*********************************************************************

دبیرخانه شهرداری

مریم دادخواه

مدرک تحصیلی:  کاردان حسابداری

تلفن تماس : داخلی 107

IMG_3338.JPG 

*********************************************************************

مسئول دفتر شهردار و روابط عمومی شهرداری

عباس گلستانی

مدرک تحصیلی:  دانشجوی کارشناسی مدیریت دولتی

تلفن تماس : داخلی 101

IMG_3295.JPG 

*********************************************************************

معاونت حوزه خدمات شهری

هوشنگ گلی فروشانی

مدرک تحصیلی:  کارشناس فضای سبز

تلفن تماس : داخلی 201

 IMG_3334.JPG

*********************************************************************

فضای سبز

داود رحیمی

مدرک تحصیلی:  کارشناس ارشد مهندسی کشاورزی 

تلفن تماس : داخلی 109

 IMG_3202.JPG

*********************************************************************

مشاور حمل و نقل و تاکسیرانی

محمود ادیبی

مدرک تحصیلی:  کارشناس مدیریت دولتی

تلفن تماس : داخلی 109

IMG_3188.JPG 

*********************************************************************

مسئول واحد خدمات ایمنی و آتش نشانی شهرداری

محسن دلکرمی

مدرک تحصیلی:  کارشناس ارشد مدیریت جغرافیا و برنامه ریزی شهری

تلفن تماس : 42224444

IMG_3939.jpg

 *********************************************************************

مسئول امور شهر

محمد علی دادخواه

مدرک تحصیلی:  دیپلم 

تلفن تماس : داخلی 209

IMG_3043.jpg 

*********************************************************************

دبیر شورای اسلامی شهر

اعظم جعفری

مدرک تحصیلی:  مهندسی عمران

تلفن تماس : داخلی 102

IMG_3148.JPG 

*********************************************************************

 

تعداد بازديد کنندگان:192