Example Frame

تقسیمات کشوری
10 دی 1393
از نظر تقسیمات کشوری . شهرستان تیران و کرون به مرکزیت شهر تیران از دو بخش مرکزی و بخش کرون تشکیل شده است . بخش مرکزی از دو دهستان رضوانیه به مرکزیت رضوانشهر و دهستان ورپشت به مرکزیت ورپشت می باشد . بخش کرون از دو دهستان کرون علیا به مرکزیت عسگران و دهستان کرون سفلی به مرکزیت افجان تقسیم بندی شده است. شهرستان تیران و کرون با پهنه ای حدود 1620 کیلومتر مربع در میان کوه های مرکزی ایران و در دامنه های خاوری زاکرس در 51 درجه و 8 دقیقه طول شرقی از نصف النهار گرینویچ و 32 درجه و 43 دقیقه عرض شمالی از خط استوا در ارتفاع 1860 متری از سطح دریا قرار دارد این شهرستان از لحاظ موقعیت جغرافیایی نسبت به بخش شرقی دارای ارتفاعی بیشتر و نسبت به ناحیه غربی خود ، دارای ارتفاع کمتری است . حد شرقی ان از 8 کیلومتری غرب شهرستان نجف اباد شروع و در 80 کیلومتری در حد غربی به دالان کوه و شهرستان فریدن منتهی می گردد که در شمال با مهر دشت و برخوار و میمه و در جنوب با شهرستان لنجان و استان چهار محال بختیاری و از خاور با شهرستان نجف اباد و از باختر به شهرستان فریدن محدود است. وشهرداری از گذشته تا امروز
عکس مربوط به سال 1350 می باشد  IMG_2623.jpg
IMG_2643.jpg

عکس مر بوط به سال 1391

IMG_1072.jpg

  
تعداد بازديد کنندگان:2483