معرفی شهردار تیران

شهردار تیران


    نام: پیمان            نام خانوادگی: شکرزاده

    تاریخ تولد: 1355                

    میزان تحصیلات: کارشناس مدیریت/ دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت


IMG_3493.jpg


سوابق اجرایی به ترتیب زمان تصدی:


1- شهردار شهر تیران از شهریور 1396 تا کنون

2- ریاست شورای اسلامی شهر شاهین شهر

3- رئیس کمیسیون خدمات شهری، حمل و نقل شورای اسلامی شهر شاهین شهر 

4- رئیس کمیسیون فضای سبز و محیط زیست شورای اسلامی شاهین شهر

5- نائب رئیس کمیسیون فرهنگی، ورزشی شورای اسلامی شهر شاهین شهر

6- مشاور مدیر عامل شرکت عمران (مسکن و شهرسازی) شهر مجلسی

7- مشاور شهردار شهر مجلسی

8- مشاور شهردار شهر دستگرد

9- عضو هیئت امنای شهدای گمنام شهرستان شاهین شهر و میمه

10- عضو هیئت موسس آموزشکده فنی و حرفه ای شاهین شهر

11-  مدیرعامل جامعه معلولین شهرستان شاهین شهر و میمه به مدت دو سال

12-  مدیرعامل شرکت شاهین کاران پایدار از سال 1387 لغایت سال 1389

13- خدمت در سازمان حسابرسی کشور حدود چهار سال و شرکت در عملیات حسابرسی ارگانها، سازمانها و شرکتهای مختلف

14- مدیریت بخش خصوصی شرکتهای هلدینگ

تعداد بازديد کنندگان:3731